Parama kieto kuro katilą keičiant į šilumos siurblį oras vanduo

Parama kieto kuro katilo keitimui į šilumos siurblį oras vanduo

ŠILUMOS SIURBLIO GALIOS SKAIČIUOKLĖ

INFORMACIJA APIE PARAMĄ SENŲ KATILŲ KEITIMUI

2020 m. sausio 2 d. APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra), paskelbtas kvietimas teikti paraiškas senų katilų keitimui į naujus, mažiau teršiančius šildymo katilus, vandens pagrindu šildomoms sistemoms.

Kartu su APVA parama, turite puikią progą atsikratyti senų kieto kuro katilu, vietoje jo, įsirengiant ekonomišką, inovatyvų, maksimalų, komfortą užtikrinantį šilumos siurblį oras vanduo. Įrangai ir montavimo darbams galite gauti kompensaciją, kuri priklausomai nuo šilumos siurblio galios gali siekti daugiau kaip 4.000,00 Eurų.

Kokie paraiškos pateikimo ir įrangos įsigyjimo terminai?

Kvietimas senų katilų keitimui į šilumos siurblius oras vanduo paskelbtas 2020 m. sausio 2 d., remiantis APVA pateiktais duomenimis galutinis paraiškų  teikimo terminas yra 2020 m. sausio 31 d. Svarbu paminėti tai, kad paraišką būtina pateikti iki kvietime nurodytos datos, tačiau šilumos siurblį galėsite įsigyti ir įsirengti per 9 mėn., nuo teigiamo sprendimo priėmimo datos.

Ar galite pretenduoti į APVA paramą?

Įstatyme numatyta, kad tinkamas paramos gavėjas yra fizinis asmuo, nuosavybes teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą, arba sodo namelį, kurio statyba užbaigta ne anksčiau, kaip prieš 5 metus, tai reiškia, kad paramai gauti tinka pastatai užbaigti statyti iki 2015 m.

Be abejonės, pastate privalo būti įrengtas neefektyvią biomasę (malkas, ar briketus) naudojantis katilas, šilumą perduodantis į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą.

Kokio dydžio parama yra teikiama?

Paramos dydis apskaičiuojamas padauginus įsigyjamos įrangos galią kilovatais, su nustatytu fiksuotu išlaidų įkainiu kurio dydis nustatytas pagal APVA atliktą tyrimą. Paraiškos teikėjui priklauso 50% įkainių tyrime nustatytos sumos.

Žemiau pateikta pavyzdinė lentelė, kuri parengta remiantis APVA katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu. Pavyzdinėje lentelėje pateiktos sumos apskaičiuotos remiantis Panasonic Aquarea šilumos siurbliu oras vanuo galios amplitude.

*Pastaba: įkainiai paruošti remiantis šilumos siurblių Panasonic Aquarea galios rodikliais.

APVA paraiškų priėmimo laikotarpiu, UAB „Hidrobalansas“ skiria papildomą nuolaidą visiems Panasonic Aquarea šilumos siurbliams Oras Vanduo ir montavimo darbams.

Tik 3 žingniai iki paramos gavimo:

  1. Nepasibaigus kvietimo terminui pateikti paraišką APVA.
  2. Gavus teigiamą sprendimą, ne vėliau, kaip per 9 mėn.įsirengti paraiškoje numatytą šilumos siurblį.
  3. Pateikti APVA prašymą, dėl išlaidų kompensavimo, kartu pridedant: seno katilo utilizacijos pažym, bei sąskaitą faktūrą, įrengtam naujam šilumos siurbliui.

Visą paraiškų priėmimo laikotarpį UAB “Hidrobalansas” ne tik nemokamai konsultuoja, parenka Jūsų namui tinkamą šilumos siurblį, apskaičiuoja galimas išlaidas, tačiau ir padeda užpildant APVA paraiškas bei surenkant visus reikiamus dokumentus.

KUR RASTI PARAIŠKĄ IR KAIP JĄ UŽPILDYTI?

VISIEMS PANASONIC AQUAREA ŠILUMOS SIURBLIAMS - 30 %